headerphoto 
Aktuality

21. ročník protestní akce „Na kole a pěšky proti HÚJO“ Pačejov – Maňovice v sobotu 20.07.2024 od 15 hodin

Plakát

Mapa trasy


20. ročník protestní akce „Na kole a pěšky proti HÚJO“ Pačejov – Maňovice v sobotu 12.08.2023 od 15 hodin

Plakát

Mapa trasy


19. ročník protestní akce „Na kole a pěšky proti HÚJO“ Pačejov – Maňovice v sobotu 09.07.2022 od 14 hodin

Plakát

Mapa trasy


Zhodnocení protestní akce 10.7.2021

Zpráva


Pojďte 10.7.2021 protestovat a sdělte tak svůj postoj proti vládnímu rozhodnutí budovat hlubinné úložiště jaderného odpadu na Klatovsku!

Pozvánka

Mapa tras

KoncertShromáždění členů


Z důvodů platných vládních hygienických a shromažďovacích nařízení ohledně Covid - 19 se "Shromáždění členů" spolku JODN Pačejov v roce 2020 neuskuteční.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXS pozdravem František Kába - předseda spolku
17. ročník protestní akce „Na kole a pěšky proti HÚJO“ Pačejov – Maňovice v sobotu 11.07.2020

Lidé z lokality „Březový potok“ znovu ostře odmítli hlubinné úložiště jaderného odpadu !!!
11. července 2020 pořádal náš spolek spolu s Obcí Maňovice tradiční protestní pěší pochod a cykloakci proti záměru státu budovat hlubinné úložiště v okolí Pačejova. Tato akce je každoročně již po sedmnácté současně i Memoriálem Slávka Šimka, který spoluzaložil náš spolek a zvedl v roce 2003 obrovskou vlnu odporu proti úložišti v době, kdy mnozí z dnešních protestujících mlčeli nebo se ještě báli veřejně vyjádřit svůj názor vůči státní moci. Na startu před kulturním domem v Pačejově se sešlo cca 350 protestujících, kteří pěšky nebo na kolech vyrazili směrem do Maňovic. V cíli v Maňovicích ve svých vystoupeních sdělili představitelé obcí i měst své odmítavé postoje k HÚJO na Horažďovicku. Aktuálně situaci k způsobu a vyběru lokality, jak ji prosazuje proti vůli místních občanů Vláda ČR, shrnul Ing. E. Sequens. Nesouhlas s HÚJO v lokalitě „Březový potok“ deklarovali i přítomní zástupci z řad zastupitelstva Plzeňského kraje včetně nedávného hejtmana J. Bernarda. Protestní akci již tradičně podpořil i plný autobus občanů z Rakouska a SRN, kteří jsou HÚJO cca 70 km od jejich bydlišť také znepokojeni. Svůj odmítavý postoj vyjádřili ve svých vystoupeních také zástupci STAN, Strany Zelených a poslankyně Parlamentu ČR za ODS. Důležité shrnul v boji proti HÚJO rovněž mluvčí „Platformy proti úložišti“ P. Klásek. Jednota místních zastupitelstev je ve snaze zabránit tomu, aby stát rozhodl umístit jaderný odpad na Klatovsku, nespornou devizou. Stejně jako podpora vedení Plzeňského kraje. Změní něco příští volby? Krajské, do místních zastupitelstev nebo ty vládní …??? Těžko říct. Vše ukáže budoucnost. Jsme mezi posledními čtyřmi lokalitami a osud tohoto kraje má v rukou Vláda ČR … V každém případě jsme sobotní akcí i prostřednictvím ČT vzkázali opětovně A. Babišovi a K. Havlíčkovi do Prahy jasné a hlasité ne místních občanů, že o jaderný odpad v Pošumaví nemáme zájem, ani kdyby za to dávali zlaté prase!!! Děkuji všem za účast na akci a sledujme společně další vývoj v tomto dlouhém a nelehkém boji.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZa pořadatele: F. Kába - předseda spolku www.jodn.czPojďte 11.7. 2020 protestovat a sdělte tak svůj postoj proti vládnímu rozhodnutí budovat hlubinné úložiště jaderného odpadu na Klatovsku!

Plakát

Mapa tras

Informace k HÚJO

Odkaz na webu


Pozvánka na Shromáždění členů v pátek 27.12.2019 od 16:00 hodin

Pozvánka


Zpráva o protestní akci 20.7.2019 pěší pochod a cykloakce Pačejov - Maňovice

Článek

Zpráva

Foto


16. ročník protestní akce „Na kole a pěšky proti HÚJO“ Pačejov – Maňovice v sobotu 20.07.2019 od 15 hodin

Plakát

Mapa trasy


Aktuální stav projektu hlubinného úložistě

Dokument


15. ročník protestní akce „Na kole a pěšky proti HÚJO“ Pačejov – Maňovice v sobotu 14.07.2018 od 15 hodin (podrobnosti v příloze)

Lidé z lokality „Březový potok“ znovu ostře odmítli hlubinné úložiště jaderného odpadu !!! V sobotu 14.7. 2018 uspořádal spolek „Jaderný odpad - děkujeme, nechceme!“ svoji nejdůležitější akci roku. Byl jí již 15. ročník Memoriálu Slávka Šimka, který byl čestným prezidentem spolku a stál u jeho zrodu v r. 2003. Tradičně je tato letní protestní akce směřována proti záměru státu plánovat vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu (HÚJO)v katastru obcí Pačejov, Maňovice, Olšany, Kvášňovice, Velký Bor a Chanovice. Na startu v Pačejově – nádraží se sešlo cca 150 účastníků pochodu, cyklistů i motorkářů, kteří po určených tratích dorazili do Maňovic. Tato malá vesnička je pro SÚRAO baštou odporu proti ukládání jaderného odpadu na statisíce let pod zem a Obec Maňovice tuto akci vždy podporuje a spolupořádá s naším spolkem. Ve všech obcích kudy vedly tratě letošní protestní akce byly podepsány petiční archy proti HÚJO v lokalitě „Březový potok“ od 887 lidí včetně občanů ze SRN, kteří letos vypravili ze svých obcí do Pačejova a Maňovic autobus. V cíli v Maňovicích starostové všech dotčených obcí deklarovali jednotu v postoji k HÚJO, která trvá od r. 2003, zástupce Hnutí Calla seznámil veřejnost s aktuální situací k HÚJO, svůj názor nám sdělili i hosté ze SRN a pomoc v řešení přislíbila i přítomná poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Kořanová. Všichni přítomní doufali, že na konci roku 2018 nebudeme v lokalitě „Březový potok“ mezi čtyřmi posledními lokalitami v ČR, které nová ministryně průmyslu a obchoduse SÚRAO vyberou jako poslední nejvhodnější pro budování HÚJOa nebudeme již tak poté muset protestní akce dále organizovat. Byl by to krásný dárek všem pod stromeček k Vánocům 2018. Po celou sobotu v Maňovicích pořadatelům přálo počasí, za zázemí, vynikající jídlo a pití zasluhují díky obětaví občané a občanky z Maňovic, kteří vždy dokáží akci zajistit ve velmi přátelské a pohodové atmosféře. Večer pokračoval taneční zábavou pod širým nebem, kapela Melodion nadchla všechny přítomné tak, žese mnohým ani nechtělo k domovům. Sečteno, podtrženo, myslíme si, že akce vyšla ve všech směrech!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZa pořadatele: F. Kába - předseda spolku www.jodn.cz


Die Einwohner des Standorts «Březový potok» (dt. Birkenbach) haben das atomare Endlager erneut vehement abgelehnt!!!
Am Samstag, 14. Juli 2018 führte der Verein «Atomabfall – Nein danke!» seine wichtigste Veranstaltung des Jahres durch. Bereits zum 15. Mal in Folge wurde das Memorial von Slavek Šimek, dem ehrenamtlichen Präsident und Mitbegründer des Vereins 2003, durchgeführt. Die Protestveranstaltung macht jeweils im Sommer auf den durch den Staat geplanten Bau eines atomaren Endlagers im Kataster der Gemeinden Pačejov, Maňovice, Olšany, Kvášňovice, Velký Bor und Chanovice aufmerksam. Zum Start in Pačejov - nádraží haben sich rund 150 Teilnehmer eingefunden. Zu Fuss, auf dem Fahr- oder Motorrrad gelangten sie danach auf festgelegten Strecken nach Maňovice. Für das tschechische Verwaltungsamt radioaktiver Endlager stellt das kleine Dorf die Bastion des Widerstandes dar, das sich gegen die unterirdische Endlagerung radioaktiven Atommülls für hunderttausende von Jahren wehrt. Zusammen mit unserem Verein unterstützt und organisiert die Gemeinde Maňovice jeweils diese Aktion. In allen Gemeinden, durch die der Protestmarsch führte, haben insgesamt 887 Personen die Petition gegen ein atomares Endlager am Standort Březový potok unterschrieben. Dazu zählen auch Frau Isolde Mühlbauer aus der Bürgerinitiative Bayerischer Wald und die Delegation aus Deutschland und Österreich. Am Ziel in Maňovice haben die Bürgermeister aller betroffenen Gemeinden ihre seit 2003 unverändert einheitliche Ablehnung des atomaren Endlagers HUJO bekräftigt. Den aktuellen Planungsstand hat Edvard Sequens, der Vertreter der Calla-Bewegung vorgestellt, während auch die Gäste aus Deutschland ihre Stellungnahmen vorgetragen haben. Ebenso hat die anwesende Abgeordnete des tschechischen Parlaments, Frau Kořanová, ihre Unterstützung zugesagt. Alle Anwesenden hofften, dass sich der Standort Březový potok bis zum Jahresende nicht mehr unter den letzten vier Standorkandidaten der Tschechischen Republik befinden wird, die für den Bau des atomaren Endlagers von der neuen Ministerin für Handel und Industrie und dem SURAO in Betracht gezogen werden, dank dem keine Protestveranstaltungen mehr organisiert werden müssten. Dies wäre für alle ein wunderbares Weihnachtsgeschenk in diesem Jahr. Die Veranstalter erfreuten sich den ganzen Samstag am geglückten Wetter. Dank verdienen die EinwohnerInnen von Maňovice nebst der ausgezeichneten Verkostung auch für die reibungslose Durchführung und freundschaftliche Atmosphäre der Veranstaltung. Abgerundet wurde der Tag abends mit Tanz unter freiem Himmel und der Musikgruppe Melodion. Die schöne Stimmung liess manche nicht einmal daran denken, nach Hause zu gehen. Alles in allem sind wir der Meinung, dass die Veranstaltung in jeder Hinsicht gelungen ist!

Für die Organisatoren: F. Kába, Vereinspräsident Deutsche Übersetzung: Z.Koritschanova

Fotogalerie

Fotogalerie obce Pačejov

Fotogalerie na Facebook

Plakát
Mapa trasy


Pozvánka na den proti úložišti 21. dubna 2018

Plakát


IV. spolokový ples v Pačejově

Videokronika


Nejlepší z nejlepších 2017: Slávek Šimek byl starostou obce Pačejov Janem Vavřičkou na návrh vedení spolku JODN oceněn „In memoriam“ jako osobnost spolku v rámci 3. ročníku ankety "Nejlepší z nejlepších" za rok 2017. Pačejovského "Oscara" převzala při slavnostním vyhlášení na spolkovém plese 10.03.2018 manželka Magdaléna Šimková. Blahopřejeme!!!

SÚRAO stahuje žádost

Dokument


2018: SÚRAO rozdá karty

Dokument


Pozvánka na pěší pochod Chanovice - 6.1.2018

Dokument


Nové informace z 4.12.2017 od J. Slováka - ředitele SÚRAO k zúžení výběru lokalit na poslední čtyři

Dokument


Zvláštní rozhodnutí ministra Brabce k průzkumnému území lokality Březový potok

Dokument


Pozvánka na přeshraniční manifestaci na Velkém Ostrém 09.09.2017

Pozvánka


14. ročník protestní akce „Na kole a pěšky proti HÚJO“ Pačejov–Maňovice dne 15.07.2017 - 17.07.2017

V sobotu 15.července 2017 proběhla tradiční protestní akce proti záměru státu umístit v lokalitě „Březový potok“ hlubinné úložiště jaderního odpadu. Protestní akce byla zároveň 14. ročníkem Memoriálu Slávka Šimka, čestného prezidenta pořadatelů - spolku „Jaderný odpad – děkujeme, nechceme! z.s.“ Na startu před kulturním domem v Pačejově-nádraží se kolem 15 hodiny sešlo cca 200 účastníků protestu a po úvodním slově předsedy spolku „JODN“ Františka Káby, starosty obce Pačejova Ing.Jana Vavřičky a starosty Obce Maňovice Josefa Jirsy se přítomní vydali na pěší trasu z Pačejova do Maňovic nebo cyklotrasu Pačejov – Olšany – Kvášňovice – Maňovice. V cíli na “Dračí louce“ v Maňovicích připravili „maňovičtí“ pod vedením svého starosty a místostarosty obce velmi příjemné prostředí. Ve velikém stanu všichni mohli ochutnat výborné domácí buchty, škvarkové placky, grilované maso a nápoje dle své chuti. Po uvítání a projevech starosty a místostarosty Maňovic předsedy spolku „JODN“, starosty Pačejova, E. Sequense ze spolku „Calla“, zástupkyně spolku „Jihočeské matky“ a hostů z Rakouska a Německa hrála k tanci a poslechu sympatická kapela ˇŠtreka“. Celkově se na prezenčních listinách sešlo po celé trase pochodu cca 300 podpisů občanů, kteří dlouhodobě nesouhlasí s tím, aby stát umístil „HÚJO“ v lokalitě „Březový potok“. Všichni přítomní starostové obcí Maňovic, Pačejova, Olšan, Chanovic, V.Boru a Kvášňovic je spolu s předsedou spolku „JODN“ ujistili o tom, že i v rámci platných referend udělají maximum možného k tomu, aby ředitel SÚRAO J.Slovák v lokalitě „Březový potok“ se svým záměrem neuspěl. Počasí akci nakonec přálo a déšť z tmavých mraků dorazil až v době proslovů ve stanu na „Dračí louce“ v Maňovicích. Všichni přítomní potvrdili, že podobnou akci podpoří a zorganizují každý následující rok do té doby, než bude definitivně státem rozhodnuto, že s místem pro jaderný odpad do podzemí na pačejovsku nepočítá. /František Kába za pořadatele/

Fotogalerie Pačejov - Maňovice

Fotogalerie na Facebook

Foto14. ročník protestní akce „Na kole a pěšky proti HÚJO“ Pačejov – Maňovice v sobotu 15.07.2017 od 15 hodin (podrobnosti v přílohách). - 30.05.2017

Plakát

Informace k problematice

Mapa trasy


Den proti úložišti neohrozilo ani nepříznivé počasí!
Že se lekneme chladného a deštivého počasí? Že radši zůstaneme doma - pěkně v teplíčku, u televizí nebo počítačů? Ani náhodou! Účast na dnešním celorepublikovém Dnu proti úložišti byla i těchto krajně nepříznivých podmínkách naprosto skvělá! Stačí se podívat na přiložené fotky. Potěšitelné je, že na "pačejovské sekci" tradičního štafetového běhu v délce 25 km vedoucího po hranicích lokality "Březový potok" byly vidět hlavně děti. Dík za aktivní přístup patří především těm našim spolkům a organizacím, které se práci s dětmi věnují - mladí fotbalisté a hasiči, žáci základní školy a premiérově i ti nejmenší z mateřské školy. Právě ti se svého úkolu zhostili s neuvěřitelným nadšením. Dík patří i těm jejich vedoucím, trenérům a učitelům, kteří vše organizačně zajistili. Součástí protestní akce bylo i vysazení symbolické "lípy života" v Jetenovicích. Program pokračoval v odpoledních hodinách v sále velkoborského kulturního domu, kde starostové obcí z lokality demonstrovali svou jednotu společným prohlášením. Následně vystoupil pěvecký sbor Velkobor a pěvecký sbor žáků pačejovské základní školy. /Tomáš Cihlář/ - 24.04.2017

Fotogalerie

Děti proti úložišti!

Den proti HÚJO!

Facebook - Den proti úložišti!

České noviny

Klatovský deník

Platforma proti úložišti

Rakousko - Kurier.at

Rakousko - ORF.at


Celorepublikový den proti HÚJO 22.4.2017 - 22.03.2017

Plakát


Nejlepší z nejlepších 2016: Marie Chalupná byla starostou obce Pačejov Janem Vavřičkou na návrh vedení spolku JODN oceněna jako osobnost spolku v rámci 3. ročníku ankety "Nejlepší z nejlepších" za rok 2016. Pačejovského "Oscara" převzala při slavnostním vyhlášení na spolkovém plese 11.03.2017. Blahopřejeme!!!


MŽP neprodloužilo Správě úložišť radioaktivních odpadů platnost rozhodnutí o stanovení průzkumného území lokality Březový potok - 01.03.2017

Odkaz

Navýšené poplatky státu k HÚJO - 20.02.2017

Odkaz

První online festival ekologických filmů - 19.01.2017

Odkaz

Vláda ČR uložila MPO upravit věcný návrh zákona k výběru úložiště do 30.června 2018 - 17.01.2017

Odkaz

SÚRAO požádala o prodloužení stanovení průzkumných území - 13.12.2016

Zpráva

Tři zajímavé prezentace o HÚJO, které by Vás mohly zaujmout ... - 12.12.2016

Odkaz

Pozvánka na Shromáždění členů a členek spolku "Jaderný odpad - děkujeme, nechceme!" - 27.10.2016

Pozvánka
Stanovy spolku JODN

Spolek "Jaderný odpad - děkujeme, nechceme!" se 28.6.2016 stal ustavujícím členem "Platformy proti hlubinnému úložišti" - 23.8.2016

Platforma proti hlubinnému úložišti
Případné dotazy týkající se "Platformy proti hlubinnému úložišti" Vám zodpoví Petr Klásek, telefon: 606 745 795 nebo e-mail: obec.chanovice@email.cz


Protestní akce "Na kole a pěšky proti úložišti jaderného odpadu" 23. 7. 2016 - 25.7.2016

Spolek „Jaderný odpad - děkujeme, nechceme!“ a Sbor dobrovolných hasičů Maňovice pořádá každoročně od r. 2004 protestní pěší pochod a cykloakci proti záměru MPO a SÚRAO, umístit do lokality s pracovním názvem státu „Březový potok“ hlubinné úložiště vysoce radioaktivního odpadu . Trasy pro pěší a cyklisty vedou z Pačejova – nádraží do Maňovic a tato protestní akce je současně Memoriálem Slávka Šimka, čestného prezidenta spolku „JODN“, který v roce 2003 dokázal lokalitu zvednout k mohutnému odporu proti záměru státu. Na startu před Kulturním domem v Pačejově se 23.7 2016 sešlo 230 občanů, kteří protestovali proti tomu, že stát nemá koncepci a kritéria, jak vybrat transparentně místo pro umístění hlubinného úložiště v ČR, že nerespektuje vůli občanů vyjádřenou v místních referendech, že pro ně obce v čele se starosty nejsou rovnocennými partnery, že legislativa zatím neumožňuje obcím vyjádřit svůj účinný nesouhlas s tím, že budováním úložiště, by bylo nevratně poškozeno životní prostředí v jejich obcích. Proslovy starostů, zástupců spolků i hosta Matěje Stropnického potvrdily účastníkům protestní akce jejich názor, že stát nehraje s obcemi ani s občany lokality „Březový potok“ férovou hru. Mění své sliby a garance tak, jak se mu právě hodí a jasným důkazem jsou tři tiskové zprávy SÚRAO v tomto týdnu, kdy jedna popírá druhou … Dnešní akce opět demonstrovala jednota odporu k úložišti jaderného odpadu v lokalitě na Klatovsku a starostové, kteří jsou pozváni ve čtvrtek 28. 7. k ministrovi Mládkovi na MPO mu sdělí vůli občanů, které zastupují. Všem, kteří dnes byli účastníky protestní akce za pořadatele upřímně děkuji. /František Kába/

Fotogalerie JODN

obec Pačejov

Klatovský deník

Facebook


"JADERNÝ ODPAD, Zpravodaj o tom, co má zůstat skryto" - 25.7.2016

Zpravodaj

Odvolávám, co jsem slíbil, a slibuji, co jsem odvolal... - 20.7.2016

Tisková zpráva

GLOSA: Ve sporu o jaderný odpad je stát tím slabším. A tak se musí chovat - 17.7.2016

iDnes 17.7.2016

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek zadal Správě úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), aby při dalších krocích ve výběru lokalit pro budoucí hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva spolupracovala primárně s těmi dotčenými lokalitami, respektive obcemi, které jsou přístupny dialogu. - 17.7.2016

Tisková zpráva 15.7.2016

Překvapivé rozhodnutí ministra Mládka o hlubinném úložišti jaderného odpadu v ČR ze dne 15.7.2016 - 15.7.2016

Překvapivé rozhodnutí ministra Mládka - odkazy na webové stránky

SDH Maňovice a spolek JODN pořádá letos již 13. ročník protestní akce proti záměru státu, budovat hlubinné úložiště v lokalitě "Březový potok". Cykloakce a pěší pochod startuje v sobotu 23. července 2016 v 13.30 hodin od kulturního domu v Pačejově nádraží s cílem na "Dračí louce" v Maňovicích. - 8.6.2016

Informace k akci

Den proti úložišti jaderného odpadu - 23.4.2016 - 24.4.2016

Obce z lokality Březový potok - Chanovice, Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor a Horažďovice zorganizovaly v rámci celorepublikové kampaně DEN PROTI ÚLOŽIŠTI. Centrem této protestní akce byl letos Pačejov. Hlavním bodem programu se stal manifestační štafetový běh o délce 24,9 km, který vedl po hranicích dotčené oblasti. Celá akce začala přesně v poledne varovným zvoněním zvonů. Ve 12:15 se vydala na trasu cyklistická sekce čítající cca 30 účastníků. Ve 12:30 pak starosta obce Pačejov odstartoval samotný štafetový běh. Trasa byla rozdělena do 36 úseků, které obsadili zástupci různých zájmových spolků a organizací. Celkem se štafetového běhu zúčastnilo 152 běžců různých věkových kategorií + 6 maminek s dětmi v kočárcích a dokonce i 3 psi! Zvláštní uznání zaslouží pačejovští borci Pavel a Standa Brázdilovi, kteří absolvovali celou trasu! Poslední úsek běželi starostové obcí z lokality Březový potok, ke kterým se přidali i senátorka Mgr. Dagmar Terelmešová a poslanec Mgr.Igor Jakubčík. V sále KD Pačejov pak starosta Chanovic Petr Klásek předal Ing.Janu Vavřičkovi štafetový kolík s protestní nótou, kterou si účastníci štafety předávali. Starostové obcí rozhodně demonstrovali před zaplněným sálem k otázce hlubinného jaderného odpadu svůj jednotný odmítavý postoj, který se SÚRAO v posledních dnech snaží nehorázným způsobem zpochybňovat. Opak je pravdou. Vždyť petiční listiny na podporu Dne proti úložišti podepsalo 1011 osob! Program následně pokračoval vystoupením pěveckých sborů Velkobor pod taktovkou Radky Kočí a pěveckého sboru Základní školy Pačejov pod vedením Mgr. Marie Hlůžkové. Na závěr zahrála účastníkům country formace Štreka. Celá akce se nesla v pohodové atmosféře a všichni účastníci si ji beze zbytku užili, což je jistě patrno z přiložených fotografií! /Tomáš Cihlář/

Fotogalerie


Návštěva ministra životního prostředí Richarda Brabce v Pačejově - 30.3.2016

Na pozvání starosty obce Pačejov navštívil naši obec a lokalitu Březový potok v úterý 29. března ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec s doprovodem. Setkání se zúčastnila i poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Miloslava Rutová. Na pačejovské radnici hosty přivítal starosta obce Pačejov Ing.Jan Vavřička, který je v krátkosti seznámil s historií a současností obce, s hlavními rozvojovými záměry i s problémy, které je brzdí. Poté následovala společná schůzka a beseda se starosty obcí lokality Březový potok, včetně starosty města Horažďovice. Ti panu ministrovi demonstrovali svůj jednotný postoj a zásadní nesouhlas se záměrem SÚRAO vybudovat v lokalitě Březový potok hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. Pan ministr celou řadu argumentů uznal a na svoji obhajobu z hlediska jím vydaného povolení k provedení průzkumných prací uvedl, že nebyl důvod, proč je nevydat a že průzkumné práce musí v lokalitách proběhnout, neboť nejsou negativním zásahem do přírody a životního prostředí a hlavně, aby se mohlo rozhodnout o zúžení počtu vytypovaných lokalit. Pan ministr rovněž uznal naše námitky a uvedl, že pokládá za velmi důležité, aby se urychlil rozhodovací proces o výběru lokality a zkrátila se tím doba nejistoty pro jednotlivé obce. Současně podpořil návrhy, aby MŽP i obce měly svého zástupce v týmu, který bude zmíněný výběr provádět, aby obce hrály roli rovnocenného partnera v rozhodovacím procesu a aby pro otázku hlubinného úložiště byl přijat zvláštní samostatný zákon. Opakovaně zdůraznil, že by hlubinné úložiště nemělo být vybudováno v těch lokalitách, kde obce a občané s tímto záměrem dlouhodobě nesouhlasí. Po této více než hodinové besedě zamířili její účastníci přímo do prostoru lokality Březový potok, nacházející se mezi obcemi Maňovice a Jetenovice, v níž se uvažuje o výstavbě povrchového areálu o rozloze cca 30 ha v bezprostřední blízkosti obydlí občanů dotčených obcí. Následně všichni společně objeli území o rozloze více než 300 ha, kde SÚRAO uvažuje o výstavbě podzemního areálu v hloubce 500 - 600 m. V další části návštěvy si pan ministr prohlédl nedávno otevřené vzdělávací envirocentrum "Podbranský mlýn" v Horažďovicích, které bylo financováno z rozpočtu Plzeňského kraje a z dotačních titulů. Návštěva pak pokračovala pracovním obědem v areálu Zámku Hrádek a besedou se starosty našeho regionu, včetně zástupců sdružení obcí DSO Horažďovicko, Prácheňsko a Slavník. Na programu byly otázky a problémy životního prostředí s důrazem na oblast odpadů, vodného a stočného, hospodaření s vodou, ovzduší, legislativu, dotační politiku i zadávání veřejných zakázek. Setkání určitě přineslo oběma stranám nové poznatky, argumenty a informace a věřme, že nebylo posledním. /Jan Vavřička a Tomáš Cihlář/

Fotogalerie článek v Klatovském deníku z 30.3.2016 STAN_Starostové a nezávislí


"Pozvánka na protestní akci v rámci celorepublikového dne proti hlubinnému úložišti jaderného odpadu - cykloakce a štafetový běh - start v sobotu 23.4.2016 od 12.15 hodin v Pačejově nádraží"

Cykloakce a štafetový běh - podrobný plán úseků trasy Mapa trasy Plakát akce


Nejlepší z nejlepších 2015: František Kába byl starostou obce Pačejov Janem Vavřičkou na návrh vedení spolku JODN oceněn jako osobnost spolku v rámci 2. ročníku ankety "Nejlepší z nejlepších" za r.2015. Pačejovského "Oscara" převzal při slavnostním vyhlášení na spolkovém plese 5.3.2016. Blahopřejeme!!!


„Metodika použití kritérií při zužování počtu lokalit pro další fázi výběru lokality“ Metodika Souhrnná tabulka


Informace o filmu švýcarského režiséra Edgarda Hagena „Cesta na nejbezpečnější místo Země“ Informace o filmu na CSFD.cz


Žaloba obcí z lokality Březový potok proti státu
Žaloba za lokalitu Březový potok, Odůvodnění žaloby - p. Klásek


Ministr životního prostředí potvrdil stanovení průzkumného území na šesté lokalitě – Březový potok - 9.9.2015
Praha, 31. 8. 2015 - Ministr životního prostředí stanovil průzkumné území pro zvláštní zásah do zemské kůry pro první etapu geologických prací pro další lokalitu – Březový potok u Horažďovic.
Březový potok je šestou lokalitou, kde rozhodnutí ministerstva umožní Správě úložišť zahájit povrchové geologické průzkumy, které ověří vhodnost lokalit pro možné umístění hlubinného úložiště a budou důležitým krokem k zúžení jejich počtu pro další etapu průzkumů a k výběru dvou kandidátních lokalit v roce 2020. Samotné průzkumné práce začnou pravděpodobně až na jaře příštího roku.
Ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec potvrdil doporučení rozkladové komise a ministerstvo tak stanovilo průzkumné území na šesté ze sedmi lokalit. Průzkumné území pro zvláštní zásah do zemské kůry v rámci geologických průzkumů bylo v květnu potvrzeno také v lokalitách Čertovka, Čihadlo, Horka, Kraví hora a Magdaléna.
Geologické průzkumy jsou klíčové pro objektivní posouzení a vzájemné srovnání lokalit. Zároveň jsou nezbytným krokem v postupném zužování počtu vhodných lokalit a zájmového území pro další průzkumy a výběru dvou kandidátních lokalit a jejich předložení vládě v roce 2020. „Přípravu na průzkumy zahájíme okamžitě. Je potřeba nejprve vytvořit projekt geologických prací, který podrobně popíše veškeré činnosti v rámci průzkumů. Tento projekt bude projednán s obcemi,“ říká ředitel Správy úložišť Jiří Slovák.
První etapa průzkumů bude zahrnovat povrchový odběr vzorků hornin a geofyzikálních měření bez zásahů do hloubky. Projekt geologických průzkumů bude obsahovat podrobnou dokumentaci všeho, co se bude v rámci geologických průzkumů dělat. Součástí bude rozpis použitých metod, postupů, způsobů provádění prací a jejich rozsah, časový harmonogram apod. Práce budou obsahovat např. podrobné geologické a hydrogeologické mapování, geofyzikální měření či hodnocení geotechnické vhodnosti. Kromě geologických dat využijeme i další podklady: studii technické proveditelnosti, studii dopadů na životní prostředí a studii socioekonomických vlivů. Pro další etapu průzkumů, včetně hlubokých vrtů, bude Správa úložišť opět žádat o stanovení průzkumného území.
Cílem Správy úložišť v této etapě je pomocí geologických průzkumů zúžit počet vytipovaných lokalit z dnešních sedmi na čtyři. Hlubinné úložiště by mělo zahájit provoz v roce 2065.

http://www.surao.cz/cze/Informacni-koutek/Informace-pro-media/Tiskove-zpravy/Tiskova-zprava-2.-9.-2015


Pozvánka na akci "Na kole a pěšky proti úložišti 18. 7. 2015" - 12.7.2015 - ke stažení
Mapa a informace


Pozvánka na Den proti úložišti jaderného odpadu 18.4.2015 - 19.3.2015 - ke stažení


Pozvánka na pochod proti úložišti Chanovice 3.1.2015 - 24.12.2014 - ke stažení


Nominace do PS za JODN - 8.12.2014 - ke stažení


Dohoda starostů - nominace do PS - 8.12.2014 - ke stažení


Usnesení z ustavujícího zasedání 3.11.2014 - Pačejov - 14.1.2014 - ke stažení


Příspěvek do obecního zpravodaje Pačejov - JODN - 14.1.2014 - ke stažení


Rozklad proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 16. 10. 2014 - 14.11.2014 - ke stažení


Zpráva z jednání s předsedou hospodářského výboru Ing. M. Urbanem - 19.5.2011
Zpráva o návštěvě u předsedy Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny ing. Milana Urbana o změně atomového zákona ... ke stažení


Tisková zpráva - 3. jednání pracovní skupiny SÚRAO - 17.5.2011
Obsahuje odsouhlasené znění návrhu novely atomového zákona k posílení práv obcí ... ke stažení


Turnaj ve stolním tenisu a šachách - 13.5.2011
v sobotu 28. května 2011 se od 11:00 koná v KD Pačejov akce o.s. "Jaderný odpad – děkujeme, nechceme", kde účastníci turnaje mohou svojí účastí podpořit nesouhlas ... celá zpráva


V Maňovicích odmítli úložiště - 28.4.2011
V Maňovicích na Horažďovicku vyslovili tamní zastupitelé veřejný nesouhlas stavbě hlubinného úložiště ... celý článek


Kam s ním po Fukušimě ? - 14.4.2011
Starosta jihočeského Nadějkova Zdeněk Černý to řekl jasně. Ať si ho ostatní klidně mají za venkovského balíka, který ... celý článek

ANKETA - Souhlasili byste s jaderným úložištěm ? - 14.4.2011
Souhlasili byste s jaderným úložištěm v blízkosti svého domova?
Můžete hlasovat v anketě.


Následek Fukušimy: Britské jaderné palivo nikdo nechce - 14.4.2011
Havárie v atomové elektrárně Fukušima změnila situaci v jaderné energetice od základu a takřka ze dne na den ... celý článek


Nové webové stránky
dne 16. 3. 2011 byly spuštěny nové stránky JODN.cz