headerphoto 
Úvod
Vítáme Vás na stránkách, které mají za úkol informovat veřejnost o hlavním cíli našeho snažení, t.j. vyškrtnutí lokality Březový potok na Horažďovicku ze seznamu lokalit pro vybudování hlubinného úložiště vysoce radioaktivního odpadu (dále jen HÚJO).
Výstavbu HÚJO nebudeme podporovat ani jinde v České republice. Nechceme dopustit, aby malebný, žádnou ekologickou zátěží nepostižený, kraj Pošumaví se stal jaderným smetištěm republiky a možná i celé Evropy.
Naše stránky nemapují pouze aktivitu občanského sdružení jako takového, ale poukazují i na činnost a spolupráci se samosprávami obcí a měst v dotčené lokalitě a jejím okolí. Pokud máte jakékoliv náměty nebo připomínky k působení sdružení, případně k formě a náplni těchto webových stránek, kontaktujte nás, prosím.
Rozhovor s režisérem Edgarem Hagenem týkající se filmu
"Cesta na nejbezpečnější místo na zemi."Informace

Jaderný odpad - děkujeme nechceme! z.s.

sídlo:
Obecní úřad Pačejov
č.ú.:
134930/8030
email:
jodnczcentrum.cz
kontakt:

Aktuálně

Den proti úložišti neohrozilo ani nepříznivé počasí! (24.04.2017)

Celorepublikový den proti HÚJO 22.4.2017 (22.03.2017)

MŽP neprodloužilo Správě úložišť radioaktivních odpadů platnost rozhodnutí o stanovení průzkumného území lokality Březový potok (01.03.2017)

Obce z lokality Březový potok zaslali na MŽP vyjádření k oznámení zahájení správního řízení o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území v jejich lokalitě a k souvisejícímu procesnímu řízení (01.02.2017)

Obce s úložištěm jaderného odpadu si mají finančně polepšit (24.01.2017)

Ministr Mládek selhává při hledání HÚJO (19.01.2017)

První online festival ekologických filmů (19.01.2017)

"Vláda ČR uložila MPO upravit věcný návrh zákona k výběru úložiště do 30.června 2018" (17.01.2017)

Pěší pochod proti HÚJO 7. ledna 2017 v Chanovicích (03.01.2017)

Tisková zpráva Platformy k platnosti průzkumných území (02.01.2017)

Prodloužení doby platnosti rozhodnutí o stanovení průzkumného území Březový potok - oznámení o zahájení správního řízení (22.12.2016)

SÚRAO požádala o prodloužení stanovení průzkumných území (12.12.2016)

Pozvánka na Shromáždění členů a členek spolku "Jaderný odpad - děkujeme, nechceme!" (25.11.2016)

"Platforma proti hlubinnému úložišti" (11.11.2016)

„Odpověď KÚ na dopis starostů z lokality Březový potok“ (10.11.2016)

„Žádost o podporu Plzeňského kraje“ (01.11.2016)

„Návrh věcného záměru zákona o zapojení obcí do výběru lokality hlubinného úložiště vysokoaktivních radioaktivních odpadů“ (10.10.2016)

"Nový atomový zákon" (14.07.2016)

"Prezident podepsal nový atomový zákon, který stanovuje nově od 1.1.2017 příspěvek obcím ve výši 50 miliónů Kč z jaderného účtu za to, že v jejich katastru bylo stanoveno chráněné území pro ukládání jaderného odpadu do podzemí" (14.07.2016)

"Ministr Mládek jednal na MPO se starosty. Z lokality "Březový potok" obdržel ještě na jednání důraznou písemnou odpověď, že úložiště v Pošumaví nikdo nechce!" (14.07.2016)

Metodika použití kritérií při zužování počtu lokalit pro další fázi výběru lokality (11.2.2016)

Promítání filmu 19.2.2016 od 18 hodin v Pačejově-nádraží (11.2.2016)

Projekt geologických prací v lokalitě Březový potok (4.1.2016)

Kritéria výběru lokalit pro umístění HÚJO (4.1.2016)

Promítání filmu 28.11.2015 od 19 hodin v Horažďovicích (24.10.2015)

Žaloba obcí z lokality Březový potok proti státu (24.10.2015)

Ministr životního prostředí potvrdil stanovení průzkumného území na šesté lokalitě – Březový potok (9.9.2015)

Na kole a pěšky proti úložišti 18. 7. 2015 (12.7.2015)

Protestní akce proti HÚJO – štafetový běh (20.2.2015)