headerphoto 
Úvod
Vítáme Vás na stránkách, které mají za úkol informovat veřejnost o hlavním cíli našeho snažení, t.j. vyškrtnutí lokality Březový potok na Horažďovicku ze seznamu lokalit pro vybudování hlubinného úložiště vysoce radioaktivního odpadu (dále jen HÚJO).
Výstavbu HÚJO nebudeme podporovat ani jinde v České republice. Nechceme dopustit, aby malebný, žádnou ekologickou zátěží nepostižený, kraj Pošumaví se stal jaderným smetištěm republiky a možná i celé Evropy.
Naše stránky nemapují pouze aktivitu občanského sdružení jako takového, ale poukazují i na činnost a spolupráci se samosprávami obcí a měst v dotčené lokalitě a jejím okolí. Pokud máte jakékoliv náměty nebo připomínky k působení sdružení, případně k formě a náplni těchto webových stránek, kontaktujte nás, prosím.

Spolek „Jaderný odpad – děkujeme, nechceme!“ je dobrovolným nevládním, neziskovým sdružením, vzniklým dle platné legislativy. Sdružení je právnickou osobou.Rozhovor s režisérem Edgarem Hagenem týkající se filmu
"Cesta na nejbezpečnější místo na zemi."Informace
Spolek "JODN"
sídlo:
Obecní úřad Pačejov
č.ú.:
134930/8030
email:
jodnczcentrum.cz
kontakt:
Aktuálně

Pozvánka na Shromáždění členů a členek spolku "Jaderný odpad - děkujeme, nechceme!" (27.10.2016)

"Spolek "Jaderný odpad - děkujeme, nechceme!" se 28.6.2016 stal ustavujícím členem "Platformy proti hlubinnému úložišti" (23.8.2016)

"Prezident podepsal nový atomový zákon, který stanovuje nově od 1.1.2017 příspěvek obcím ve výši 50 miliónů Kč z jaderného účtu za to, že v jejich katastru bylo stanoveno chráněné území pro ukládání jaderného odpadu do podzemí" (1.8.2016)

"Ministr Mládek jednal na MPO se starosty. Z lokality "Březový potok" obdržel ještě na jednání důraznou písemnou odpověď, že úložiště v Pošumaví nikdo nechce!" (29.7.2016)

"Premiér Sobotka se vyjádřil k hlubinnému úložišti jaderného odpadu v ČR" (27.7.2016)

"Protestní akce "Na kole a pěšky proti úložišti jaderného odpadu" 23. 7. 2016" (25.7.2016)

"JADERNÝ ODPAD, Zpravodaj o tom, co má zůstat skryto" (26.7.2016)

"Odvolávám, co jsem slíbil, a slibuji, co jsem odvolal..." (20.7.2016)

"GLOSA: Ve sporu o jaderný odpad je stát tím slabším. A tak se musí chovat" (17.7.2016)

"Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek zadal Správě úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), aby při dalších krocích ve výběru lokalit pro budoucí hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva spolupracovala primárně s těmi dotčenými lokalitami, respektive obcemi, které jsou přístupny dialogu." (17.7.2016)

"Překvapivé rozhodnutí ministra Mládka o hlubinném úložišti jaderného odpadu v ČR ze dne 15.7.2016" (15.7.2016)

"Spolek JODN pořádá letos již 13. ročník protestní akce proti záměru státu, budovat hlubinné úložiště v lokalitě "Březový potok". Cykloakce a pěší pochod startuje v sobotu 23. července 2016 v 13.30 hodin od kulturního domu v Pačejově nádraží s cílem na "Dračí louce" v Maňovicích.

"Máte slovo s Michaelou Jílkovou — Radioaktivní odpad 19.5.2016“ Youtube.cz
Česká televize (20.5.2016)

"Sledujte ve čtvrtek 19.května od 21 hodin v televizi pořad "Máte slovo" s M. Jílkovou. Jedno z témat pořadu - hlubinné úložiště jaderného odpadu. Mezi diskutujícími budou: Ing. Jan Vavřička - starosta Pačejova, Ing. Eduard Seguens - Calla, Ing. V. Duda - SÚRAO, Ing. D. Drábová - SÚJB a další." (17.5.2016)

"Pozvánka na protestní akci v rámci celorepublikového dne proti hlubinnému úložišti jaderného odpadu - cykloakce a štafetový běh - start v sobotu 23.4.2016 od 12.15 hodin v Pačejově nádraží" (24.3.2016)

"Pozvánka na česko – německou exkurzi na lokalitu „Březový potok“ – 2.4.2016" (16.3.2016)

"Pozvání do divadla dne 2.4.2016 - KD Horažďovice" (14.3.2016)

"Pozvání na exkurzi zdarma (sobota 19.3.2016) do bavorského městečka Thurmansbang, které je také vytipováno pro umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu." (10.3.2016)

Informace od SÚRAO ke vstupu na pozemky při provádění geologického průzkumu v lokalitě Březový potok v souvislosti s HÚJO (7.3.2016)

Dopis od SÚRAO k provádění geologických průzkumů (4.3.2016)

Aktualizace referenčního projektu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v hypotetické lokalitě (19.2.2016)

Webové stránky PS Dialog o HÚJO (17.2.2016)

Závěr zjišťovacího řízení (17.2.2016)

Ověření plošné a prostorové lokalizace hlubinného úložiště – Březový potok (17.2.2016)

Program 19. schůze PS Dialog o HÚJO 16.2.2016 (15.2.2016)

Zastupitelstvo obce Pačejov vrátilo SÚRAO cca 1,5 miliónu Kč (15.2.2016)

Metodika použití kritérií při zužování počtu lokalit pro další fázi výběru lokality (11.2.2016)

Film švýcarského režiséra Edgarda Hagena „Cesta na nejbezpečnější místo Země“ Informace o filmu na CSFD.cz (11.2.2016)

Projekt geologických prací v lokalitě Březový potok (4.1.2016)

Kritéria výběru lokalit pro umístění HÚJO (4.1.2016)

Promítání filmu 28.11.2015 od 19 hodin v Horažďovicích (24.10.2015)

Žaloba obcí z lokality Březový potok proti státu (24.10.2015)

Ministr životního prostředí potvrdil stanovení průzkumného území na šesté lokalitě – Březový potok (9.9.2015)

Na kole a pěšky proti úložišti 18. 7. 2015 (12.7.2015)

Protestní akce proti HÚJO – štafetový běh (20.2.2015)